tennguoidepnhat.net
Thư gửi các cán bộ giáo dục, học sinh, sinh viên các trường và các lớp bổ túc vǎn hoá (31-8-1960)
Nhân dịp bắt đầu nǎm học 1960-1961, tôi thân ái gửi lời hỏi thǎm các đồng chí cán bộ giáo dục và các cháu học sinh, sinh viên các trường. Mười lǎm nǎm qua, các trường học và ngành giáo dục đã thu đ…