tennguoidepnhat.net
Nói chuyện với đồng bào Thủ đô nhân dịp mừng Kỳ họp thứ nhất Quốc hội khoá II thắng lợi (15-7-1960)
Thưa đồng bào, Thưa các cụ phụ lão, các cháu thanh niên và nhi đồng Thủ đô, Trong cuộc tổng tuyển cử miền Bắc ta nói chung, Thủ đô Hà Nội nói riêng đã hoàn thành nhiệm vụ một cách thắng lợi. Nghĩa …