tennguoidepnhat.net
Nói chuyện tại buổi lễ bế mạc Kỳ họp thứ nhất của Quốc hội khoá II (15-7-1960)
Thưa các đồng chí đại biểu Quốc hội, Chúng tôi rất cảm ơn Quốc hội, và kinh qua Quốc hội, cảm ơn đồng bào đã tin cậy và giao cho chúng tôi nhiệm vụ nặng nề và vẻ vang là lãnh đạo Nhà nước. Nhân dịp…