tennguoidepnhat.net
Điện mừng nước Cộng hoà Mali tuyên bố thành lập (1-10-1960)
Kính gửi ông Môđibô Câyta, Quốc trưởng nước Cộng hoà Mali, Bamacô Nhân dịp nước Cộng hoà Mali tuyên bố thành lập, tôi trân trọng gửi đến Ngài, Chính phủ và nhân dân nước Cộng hoà Mali lời chúc mừng…