tennguoidepnhat.net
Bài nói tại Đại hội đại biểu Công đoàn tỉnh Thanh Hoá lần thứ 6 (19-7-1960)
Như các cô, các chú đã biết Quốc hội đã liên tiếp thông qua Luật lao động, Luật công đoàn. Trong Quốc hội khoá II này, số công nhân được cử vào Quốc hội đông hơn lần trước nhiều. Nếu nói cả số đại …