tennguoidepnhat.net
Điện mừng Quốc khánh Libǎng (4-12-1960)
Kính gửi Tổng thống nướcCộng hoà Libǎng Phuat Sêháp, Bâyrút Nhân dịp kỷ niệm Ngày độc lập của nước Cộng hoà Libǎng, thay mặt nhân dân Việt Nam, Chính phủ nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà và nhân danh…