tennguoidepnhat.net
Nói chuyện với đồng bào thôn Lạc Trung (Vĩnh Phúc) (25-1-1961)
… Xã Bình Dương có bốn thôn, mà chỉ có thôn Lạc Trung là trồng cây khá, còn các thôn khác lại kém. Cán bộ và đồng bào ba thôn bên cũng như các địa phương khác cần học tập kinh nghiệm của thôn…