tennguoidepnhat.net
Trả lời phóng viên Thông tấn xã Cộng hoà Dân chủ Đức (21-7-1961)
Hỏi: Thưa đồng chí Chủ tịch, việc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà quan trọng như thế nào đối với toàn bộ nước Việt Nam? Trả lời: Mục đích việc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở…