tennguoidepnhat.net
Điện gửi Hội nghị liên hoan chiến sĩ thi đua công, nông, binh Hải Phòng (28-7-1961)
Thay mặt Trung ương Đảng và Chính phủ, Bác thân ái chúc mừng Hội nghị liên hoan công, nông, binh Hải Phòng. Bác khen ngợi những thành tích của nhân dân lao động Hải Phòng đã đạt được. Từ nay, công …