tennguoidepnhat.net
Nói chuyện với xã viên hợp tác xã Tháp Thượng, xã Đan Phượng (Hà Đông) (11-1961)
– Nên gặt nhanh, để tranh thủ những ngày nắng ráo. Nên gặt tốt, chớ để vương vãi vì “một hạt thóc là một hạt vàng”. Đập lúa, phơi lúa, cất lúa, chia phần cho xã viên, nộp thuế, th…