tennguoidepnhat.net
Điện mừng quốc khánh nước cộng hoà Mali (23-9-1961)
Kính gửi Ngài Môđibô Câyta, Tổng thống nước Cộng hoà Mali, Bamacô Nhân dịp Quốc khánh lần thứ nhất của nước Cộng hoà Mali, thay mặt nhân dân Việt Nam, Chính phủ nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà và nh…