tennguoidepnhat.net
Bài nói chuyện với đồng bào và cán bộ tỉnh Nghệ An (9-12-1961)
Thưa đồng bào, Chúng tôi thay mặt Trung ương Đảng và Chính phủ thân ái hỏi thǎm đồng bào, bộ đội, cán bộ, các anh hùng, chiến sĩ thi đua, các cụ phụ lão, các cháu thanh niên và nhi đồng. Nhân dịp n…