tennguoidepnhat.net
Thư gửi nhân dân nước Anh (2-3-1962)
Thưa các bạn, Nhân dân Việt và nhân dân Anh xưa nay không hề thù ghét gì nhau. Trái lại, nhân dân hai nước chúng ta muốn gần gũi nhau và thân thiện với nhau, vì chúng ta có những mục đích chung là …