tennguoidepnhat.net
Mừng tuổi các cụ phụ lão (8-2-1962)
Tuổi già nhưng chí không già, Góp phần xây dựng nước nhà phồn vinh. ————— Báo Nhân dân, số 2878, ngày 8-2-1962. cpv.org.vn