tennguoidepnhat.net
Lời chúc Tết đồng bào cả nước (1-1-1962)
Đồng bào yêu quý, Trong nǎm qua, nhân dân thế giới và nhân dân ta đã thu được những thắng lợi rực rỡ. Phe xã hội chủ nghĩa thế giới ngày thêm hùng mạnh. Đại hội lần thứ XXII của Đảng Cộng sản Liên …