tennguoidepnhat.net
Diễn vǎn trong buổi chiêu đãi anh hùng phi công vũ trụ Titốp (21-1-1962)
Đồng chí Titốp thân mến, Thưa các đồng chí và các bạn, Tôi xin thay mặt Trung ương Đảng, Chính phủ, Quốc hội, Mặt trận, Hội Việt – Xô hữu nghị và toàn thể nhân dân Việt Nam, thân ái và nhiệt …