tennguoidepnhat.net
Chủ nghĩa Lênin vĩ đại muôn nǎm! (22-4-1962)
Từ xưa đến nay, (trừ thời kỳ cộng sản nguyên thuỷ) lịch sử loài người có thể chia làm hai giai đoạn. – Giai đoạn 1 – Từ chế độ nô lệ sang chế độ phong kiến, đến chế độ tư bản; tuy chế đ…