tennguoidepnhat.net
Bài nói chuyện với cán bộ và xã viên hợp tác xã Vĩnh Thành (Nghệ An) (10-12-1961)
Thưa toàn thể đồng bào, Bác và các đồng chí Trung ương, Tỉnh uỷ về thǎm hợp tác xã Vĩnh Thành, các cô, các chú xã viên và các cháu. Bác có câu chuyện tóm tắt sau đây để bà con và các cháu chú ý: &#…