tennguoidepnhat.net
Bài nói chuyện trong buổi mít tinh của nhân dân Hà Nội chào mừng anh hùng phi công vũ trụ Titốp (24-1-1962)
Đồng bào ta hôm nay nhiệt liệt hoan nghênh đồng chí Anh hùng du hành vũ trụ Ghécman Titốp, rất vui vẻ, phấn khởi, thân mật. Đồng bào biết rằng phương Tây là các nước đế quốc, phương Đông là Liên Xô…