tennguoidepnhat.net
Bài nói chuyện với nhân dân và cán bộ tỉnh Phú Thọ (18-8-1962)
Bác thay mặt Trung ương Đảng và Chính phủ thân ái hỏi thăm đồng bào các dân tộc, bộ đội, công an, dân quân, các anh hùng lao động và chiến sĩ thi đua, cán bộ và nhân viên Đảng và chính quyền, các c…