tennguoidepnhat.net
Điện mừng Đại hội lần thứ VIII Đảng Cộng sản Bungari (11-1962)
Kính gửi Đại hội lần thứ VIII Đảng Cộng sản Bungari, Thưa các đồng chí thân mến, Thay mặt Đảng Lao động Việt Nam, giai cấp công nhân và nhân dân Việt Nam, chúng tôi xin gửi tới Đại hội lần thứ VIII…