tennguoidepnhat.net
Thư gửi đoàn viên và thanh niên công trường đường sắt Thanh Hoá – Nghệ An (1-5-1963)
Thân ái gửi các cháu đoàn viên và thanh niên ở công trường đường sắt Thanh Hoá – Nghệ An, Trong kế hoạch 5 nǎm, Đảng và Chính phủ đã quyết định xây dựng lại đường sắt Thanh Hoá – Nghệ A…