tennguoidepnhat.net
Thư chúc Tết đồng bào Hải Phòng (1-1963)
Nhân dịp nǎm mới, Bác gửi lời chúc Tết cán bộ, đảng viên, đoàn viên thanh niên và toàn thể đồng bào Hải Phòng: Nǎm mới, cố gắng mới, thắng lợi mới. Nǎm nay, các cô, các chú phải ra sức đẩy mạnh sản…