tennguoidepnhat.net
Lời phát biểu trong buổi đón tiếp đồng chí Antônin Nôvốtni (22-1-1963)
Thưa đồng chí Chủ tịch và nữ đồng chí Antônin Nôvốtni thân mến, Thưa các đồng chí thân mến cùng đi với đồng chí Chủ tịch, Thưa các đồngchí và các bạn, Hôm nay, nhân dân Việt Nam, Đảng Lao động Việt…