tennguoidepnhat.net
Lời chào mừng Chủ tịch Lưu Thiếu Kỳ tại sân bay Gia Lâm (10-5-1963)
Thưa đồng chí Lưu Thiếu Kỳ, Chủ tịch nước Cộng hoà Nhân dân Trung Hoa, Phó Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc kính mến, Thưa đồng chí Phó Thủ tướng Trần Nghị kính mến, Thưa …