tennguoidepnhat.net
Lời cảm ơn trong buổi chiêu đãi do Chủ tịch Lưu Thiếu Kỳ tổ chức (15-5-1963)
Thưa LưuChủ tịch thân mến, Thưa đồng chí Trần Nghị thân mến, Thưa các đồng chí và các bạn thân mến, Trước hết tôi xin chân thành cảm ơn những lời tốt đẹp và thân thiết của đồng chí Chủ tịch đối với…