tennguoidepnhat.net
Bài phát biểu tại buổi tiễn đoàn đại biểu Đảng Cộng sản và Chính phủ Tiệp Khắc (27-1-1963)
Thưa đồng chí Nôvốtni và nữ đồng chí Nôvốtni thân mến, Thưa các đồng chí thân mến, Hôm nay, tiễn đưa các đồng chí lên đường, lòng chúng tôi vô cùng lưu luyến. Trong những ngày xuân đầm ấm, các đồng…