tennguoidepnhat.net
Bài nói tại Hội nghị cán bộ ngành công an (29-4-1963)
Bác thay mặt Trung ương Đảng và Chính phủ thân ái hỏi thǎm các đại biểu. Nhân dịp này, Bác nêu mấy ý kiến để Hội nghị tham khảo. Ở nước ta hiện nay, phong trào cách mạng càng phát triển, càng thắng…