tennguoidepnhat.net
Một số ý kiến với Đảng Đoàn Bộ Công an về chống biệt kích (13-6-1963)
1- Qua báo cáo của công an thì từ đầu tháng 6 đến nay, địch tung gián điệp biệt kích với quy mô ráo riết; phần lớn là người địa phương cũ. Vì vậy ta phải có một kế hoạch toàn diện để đối phó kịp th…