tennguoidepnhat.net
Một cuộc hội nghị rất quan trọng (26-5-1963)
Đó là cuộc Hội nghị những vị đứng đầu các nước độc lập châu Phi. Châu Phi – Dân đông: 230 triệu người tức là 12% số người trên thế giới. Đất rộng: 30 triệu cây số vuông, tức là to gấp 3 châu …