tennguoidepnhat.net
Điện mừng nhân dịp Liên Xô phóng thành công hai con tàu vũ trụ (20-6-1963)
Kính gửi đồng chí N.X. Khơrútsốp, Bí thư thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Liên Xô, Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Liên bang Cộng hoà xã hội chủ nghĩa xôviết, Thưa đồng chí thân mến, Nhâ…