tennguoidepnhat.net
Điện mừng (27-6-1963)
Kính gửi Đồng chí Vante Unbrích, Bí thư thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng Xãhội thống nhất Đức, Chủ tịch Hội đồng Nhà nước nước Cộng hoà Dân chủ Đức, Béclin Đồng chí Vante Unbrích, Nhân dịp lễ…