tennguoidepnhat.net
Điện chia buồn bác sĩ Đuyboa qua đời (30-8-1963)
Kính gửi bà Sớclây Graham Đuyboa, Acra, Gana Được tin lão đồng chí bác sĩ Đuyboa vừa qua đời, tôi rất cảm động và thương tiếc. Suốt đời bác sĩ Đuyboa đã nêu tấm gương sáng của một nhà khoa học tiến…