tennguoidepnhat.net
Bài nói với nhân dân và cán bộ tỉnh Hà Bắc (17-10-1963)
Đồng bào thân mến, Nhân dịp về dự Đại hội Đảng tỉnh ta, Bác thay mặt Trung ương Đảng và Chính phủ thân ái hỏi thǎm đồng bào và cán bộ, đồng bào các dân tộc miền núi, các đồng chí bộ đội, công an và…