tennguoidepnhat.net
Bài nói với đồng bào tỉnh Thái Nguyên và công nhân khu gang thép (1-1-1964)
Bác và đồng chí Nguyễn Chí Thanh thay mặt Trung ương Đảng và Chính phủ thân ái chúc mừng nǎm mới: Các đồng chí chuyên gia Trung Quốc, Đồng bào các dân tộc, Cán bộ và công nhân, Bộ đội, công an, dân…