tennguoidepnhat.net
Lời bế mạc Hội nghị chính trị đặc biệt (28-3-1964)
Thưa các cụ và các đồng chí, Sau hai ngày làm việc vô cùng phấn khởi, sôi nổi với tinh thần cách mạng, tinh thần đoàn kết, Hội nghị chính trị đặc biệt của chúng ta hôm nay kết thúc thắng lợi. Trong…