tennguoidepnhat.net
Chuyến đi thay đổi vận mệnh dân tộc
Kỷ niệm 100 năm ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước QĐND – Cuối thế kỷ 19, đầu thế kỷ 20, chứng kiến cảnh nước mất, nhà tan cũng như sự tàn bạo của thực dân Pháp, cậu thiếu niên mới 13 tuổi …