tennguoidepnhat.net
Trả lời phỏng vấn của nhà báo Iôcô Mátxuôca (11-9-1964)
Hỏi: Thưa Chủ tịch, đề nghị Chủ tịch phân tích tình hình hiện nay của Việt Nam trong cuộc đấu tranh chống đế quốc Mỹ và nhiệm vụ của hai miền Bắc và Nam Việt Nam trong cuộc đấu tranh đó; cuộc đấu t…