tennguoidepnhat.net
Lời phát biểu tại lễ bế mạc kỳ họp thứ nhất Quốc hội nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà (khoá III) (3-7-1964)
Thưa các đồng chí đại biểu Quốc hội, Trong khi toàn dân ta đang hǎng hái thi đua “mỗi người làm việc bằng hai” vì chủ nghĩa xã hội, vì thống nhất nước nhà, thì Kỳ họp đầu tiên của Quốc …