tennguoidepnhat.net
Bài nói tại Hội nghị tổng kết công tác kiểm tra của Đảng (29-7-1964)
Bác thay mặt Trung ương chúc các đồng chí mạnh khoẻ. Nhân đây, Bác nêu vài ý kiến để giúp các đồng chí thảo luận. Công việc của Đảng và Nhà nước ngày càng nhiều. Muốn hoàn thành tốt mọi việc, thì t…