tennguoidepnhat.net
Bài nói tại buổi lễ tuyên dương các đơn vị phòng không và hải quân (7-8-1964)
Bác rất vui mừng thay mặt Đảng và Chính phủ đến khen ngợi các chú đã lập được thành tích lớn trong các cuộc chiến đấu chống đế quốc Mỹ vừa qua. Các chú đã chiến đấu rất dũng cảm, đã bắn rơi tám chi…