tennguoidepnhat.net
“Thư chúc Tết đồng bào Nam Bộ”
– Ngày 24/1/1947, tức là vào ngày 30 Tết âm lịch, Bác viết riêng một bức “Thư chúc Tết đồng bào và chiến sĩ Nam Bộ” với nội dung: “Nhân dịp Nguyên đán âm lịch, tôi thay mặt Chính phủ đặc biệt…