tennguoidepnhat.net
Sơ lược diễn văn khai mạc kỳ họp I Quốc hội I
– Ngày 2/3/1946, Quốc hội khoá I khai mạc kỳ họp thứ nhất tại Nhà hát lớn thành phố Hà Nội. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã “kính cẩn tuyên bố khai mạc buổi họp”. Bác khẳng định: “Cuộc Quốc dân Đại h…