tennguoidepnhat.net
Trả lời phỏng vấn của đồng chí Yôsihisa Tacanô, phóng viên báo Acahata – Nhật Bản ( 9-4-1965)
Hỏi: Đế quốc Mỹ đã nếm mùi thất bại liên tiếp ở miền Nam Việt Nam. Mặc dù vậy chúng vẫn mưu toan dựa vào “vũ khí cực mạnh”, “vũ khí tối tân” hòng khuất phục nhân dân Việt Na…