tennguoidepnhat.net
“Sách Trắng” của Mỹ (8-3-1965)
Là một vǎn kiện đen tối nhất, xấu xa và dơ bẩn nhất trong lịch sử. Đó chỉ là một bồ giấy lộn hôi tanh. Nó nhằm ba mục đích trắng trợn: 1. Hòng che giấu tội ác tầy trời của đế quốc Mỹ. 2. Hòng vu cá…