tennguoidepnhat.net
Một đời chuốt mây đan ảnh Bác Hồ
Giadinh.net – Chân dung Bác Hồ kính yêu là đề tài sáng tác cho rất nhiều văn nghệ sỹ thuộc các bộ môn nghệ thuật. Tuy nhiên, làm chân dung Bác bằng chất liệu mây, tre-những sản phẩm đặc thù c…