tennguoidepnhat.net
Lớp học viết báo “Huỳnh Thúc Kháng”
– Ngày 18/7/1946, tiếp tục chuyến thăm nước Pháp, Chủ tịch Hồ Chí Minh gặp gỡ các tầng lớp nhân dân ở nhiều địa phương, tìm hiểu đời sống và công cuộc khắc phục hậu quả chiến tranh của Chính…