tennguoidepnhat.net
Điện mừng liên đoàn thanh niên dân chủ thế giới (24-4-1965)
Kính gửi Liên đoàn thanh niên dân chủ thế giới, Nhân ngày 24-4, tôi thân ái gửi lời chào nhiệt liệt đến thanh niên toàn thế giới đang kiên quyết đấu tranh chống chủ nghĩa đế quốc, chủ nghĩa thực dâ…