tennguoidepnhat.net
Bài nói tại Hội nghị quốc tế đoàn kết với nhân dân Việt Nam chống Mỹ và bảo vệ hoà bình (30-11-1964)
Thưa các bạn và các đồng chí thân mến, Hội nghị quốc tế đoàn kết với nhân dân Việt Nam chống đế quốc Mỹ xâm lược, bảo vệ hoà bình đã thành công rất tốt đẹp. Từ khắp nǎm châu đến Thủ đô Hà Nội chúng…