tennguoidepnhat.net
Bài nói tại Hội nghị bồi dưỡng chỉnh huấn do Trung ương triệu tập (22-1-1965)
Các đồng chí, Tết này, chúng ta sung sướng chúc mừng Đảng yêu quý của chúng ta 35 tuổi. Đảng ta như biển rộng núi cao, Bǎm nhǎm nǎm ấy biết bao nhiêu tình! Đảng ta đã gánh vác nhiệm vụ lịch sử đưa …